Газета «Вісті Рівненщини» +380678370541 +380675894919 +380362695137

Вивести б реформи з віртуальної у реальну площину

Сучасний  стан розвитку державництва, динаміка соціально-економічних процесів і низький рівень задоволення  мінімальних потреб населення  робить безальтернативним питання  докорінних змін внутрішньої системи організації держави. Маю на  увазі адміністративно-територіальну реформу та реформу місцевого  самоврядування. Оскільки на сьогодні не існує більш досконалого  управлінського устрою, ніж місцеве  самоврядування.

Яскравим підтвердженням цьому є  сучасна Польща. Її досвід щодо децентралізації державного управління, регіоналізму і місцевого самоврядування  має велику цінність для України. Він  дає можливість простежити динаміку  демократичних перетворень і визначити особливості вдосконалення діяльності органів державної влади.  Польща наприкінці 90-х успішно і  динамічно, причому одночасно, здійснила адміністративно-територіальну  реформу та реформу місцевого самоврядування. Експерти Ради Європи  визнали, що вона є прикладом таких  перетворень серед країн Європи.  Упроваджений поляками устрій  демонструє раціональність розподілу  владних повноважень і компетенції між  трьома рівнями місцевого самоврядування: гміною, повітом і воєводством.

Загалом у Польщі 16 воєводств  (у нас відповідно 27), 379 повітів (в  Україні майже 800 адміністративних  одиниць такого рівня) та 2378 гмін (в  Україні майже 11 тисяч сільських рад).  Середня кількість населення у воєводстві (області) – майже 2,5 млн. чоловік, у повіті (районі), який об’єднує в  середньому 8 гмін (сільрад), – понад  83 тисячі чоловік. У середньостатистичній гміні орієнтовно проживає 5-8  тисяч жителів. Причому, гміна у своїй  структурі може створювати солетства.  Це означає, що в кожному населеному  пункті, які входять до складу гміни, свій, обраний жителями, солтис, який і  є головним помічником для керівника  гміни - війта. 

Для порівняння: в Україні – 11 тисяч сільських рад, до яких входять 31  тисяча сіл і селищ. Але солтисів, так як  у Польщі, тобто визначених жителями  старост сіл, у нас немає. І виходить, що  2/3 населених пунктів живуть майже  самі по собі.

 Загалом людина за своє життя від  влади повинна отримувати велику кількість послуг: це догляд за особами похилого віку та інвалідами, охорона здоров’я,  освіта, планування та використання землі, охорона довкілля, утримання доріг і  вулиць, благоустрій територій, громадський транспорт, забезпечення санітарно-побутових умов проживання тощо.  Усі перераховані послуги не може надати держава, тому що вона далека від цих,  на перший погляд, не глобальних питань. Тож для цього є місцеве самоврядування. Чому ж сьогодні воно не може  забезпечити властиві для нього функції?  Є дві причини: відсутність повноважень  і нестача ресурсів. 

На мою думку, у межах сучасного територіального устрою практично неможливо зробити розрахунок та  провести облік ефективності використання бюджетних коштів. Нинішня  бюджетна система існує не для громадянина, якому потрібно надавати послуги, а для інфраструктури. Як платники податків, сільради теж заручники  такого варіанту розподілу повноважень і обов’язків. Потребує оптимізації  й нормативна чисельність населення.  Адже про яку фінансову самодостатність може йти мова, коли нині в Україні майже в половині сільрад проживає  до 1 тисячі чоловік?

 Як наслідок, сьогодні на запитання:  чому в житті територіальних громад вирішальний голос мають інституції держави, дуже легко знайти відповідь. Бо  за нинішнього територіального устрою  створити систему ефективного самоврядування неможливо. Але, не провівши  адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування, ми вже розпочали зміни в системі  управління державою в цілому. Тобто,  порушили логіку послідовності побудови нового вдосконаленого устрою. 

Також з-поміж інших проблемних  питань – кадрове. Забезпечення успішного виконання функцій самоврядування можливе за умови відповідної  кваліфікаційної підготовки працівників. Особливо велике навантаження  мають ті, хто прийшов на виборчі посади. На жаль, поки така людина отримає знання і досвід, то може наробити  багато помилок, які позначаються на  житті усієї громади. 

Ми стоїмо перед вибором: або і далі  будемо говорити, що нас таке життя не  влаштовує, і при цьому нічого не робити, або почнемо здійснювати реформи.  Але думка про необхідність реформ повинна вийти на рівень загальноукраїнської ідеї. І лише її суспільне усвідомлення та громадська підтримка дадуть  можливість вивести процеси реформування устрою та посилення демократичних засад місцевого самоврядування з віртуальної площини у реальну.

 • Михайло Кривко,  перший заступник голови  Рівненської обласної ради 

Читайте також

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: