Газета «Вісті Рівненщини» +380678370541 +380675894919 +380362695137

Проблеми дошкільної освіти - пріоритетні

– Іване Васильовичу, якщо коротко: педагогіч­ні підсумки минулого навчального року стали осно­вою подальших освітян­ських кроків до здобутків?
– Безперечно. Адже було зроблено чимало щодо реалізації обласних програм розвитку освітянської галузі, що стосуються позашкільної та дошкільної освіти, природничо-математичної, інформаційно-комунікацій­них технологій, роботи з обдарованою молоддю, професійно-технічної освіти та програми “Шкільний автобус”. Суттєві зміни відбулися за звітний період у нормативно-правовій системі дошкільної освіти. У травні було затверджено два важливі документи – нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти України та оновлену програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт цього року”. Власне, розв’язання проблем цього напряму галузі освіти стає все більш пріоритетним у державі загалом і в області зокрема. Відповідно до вимог Закону України „Про дошкільну освіту” щорічно районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення передбачаються асигнування на розвиток та розширення мережі відповідних закладів дошкільної освіти. Додатково на ці цілі для області у 2010 році було виділено 22 млн грн., у 2011 – 15,8 млн. грн., у 2012 – 14,3 млн. грн. із державного бюджету.
– А чи задовольняє мережа загальноосвітніх навчальних закладів області потреби жителів краю?
– В основному задовольняє. Проведено ряд оптимізаційних заходів, що дало змогу підвищити якість навчально– виховного процесу, покращити доступ як дошкільнят, так і школярів до якісної освіти та підвищити показник охоплення профільним навчанням. У 2011– 2012 навчальному році введено в експлуатацію сім нових освітніх закладів загальною чисельністю 1784 учнівських місця, що суттєво поліпшило умови навчання дітей. Однак потребують перегляду нормативи наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку зі зміною демографічної ситуації. Адже продовжує зменшуватися середня наповнюваність класів. Так, на початок 2010–2011 навчального року цей показник складав 17,5 учня, на початок 2011–2012 – 17,3, а у сільській місцевості – 14,7 та 14,5 учня відповідно. Загалом в області кількість дітей та підлітків шкільного віку складає 155 147 осіб, що майже на дві тисячі дітей менше, ніж у попередньому році.
–  Комп’ютеризація про­довжується?
– Усі загальноосвітні навчальні заклади І– ІІІ ступенів області, в тому числі і ті, які функціонують у сільській місцевості, у повному обсязі забезпечено навчальними комп’ютерними комплексами. У 105 загальноосвітніх навчальних закладах І– ІІІ ступенів обладнано по два НКК. Однак уже 42 відсотки тих, які придбані до 2005 року, потребують оновлення.
– Яка кадрова ситуація?
– Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається практично незмінною, що свідчить про стабільність кадрового потенціалу у галузі освіти в регіоні. Однак наслідком цього є те, що упродовж останніх років зберігається тенденція до зменшення середнього педагогічного навантаження вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Що ж до кваліфікаційного рівня педагогів, то аналіз показує, що частка вчителів, яким установлено вищу кваліфікаційну категорію, під час атестації педагогічних працівників упродовж останніх років зросла. На жаль, молодих педагогів меншає, відтак погіршується перспектива забезпечення якісними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у майбутньому. Враховуючи це, управління прагне оптимізувати віковий склад педагогічних працівників та рівень їх кваліфікації. Ми укладаємо угоди з вищими навчальними закладами про підготовку педагогів для сільської місцевості за цільовими направленнями. Не забуваємо й про моральне та матеріальне стимулювання, соціальні гарантії.
– Які ж основні завдання в новому навчальному році?
– Найперше – реалізація завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2011– 2021 роки, та виконання обласних програм розвитку галузі. Все це ми детально обговорили на цьогорічній обласній конференції педагогічних працівників.

• Спілкувався Юрій Береза

Читайте також

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: